Astroloji, Mezopotamya’da başlayıp Yunan uygarlığında geliştirilip günümüze kadar gelen gezegen ve yıldızların insanoğluın üzerindeki tesirini yorumlayan oldukca eski bir bilim dalıdır. Astroloji bir bilim dalı olarak diğer bilim dallarını da asırlarca etkilemiştir. Ama günümüzde bu tesir gittikçe azalmıştır.

Astroloji gücünü yüzyıllar süren gözlem ve araştırma birikiminden alır. Astrolojide kullanılan gözlemler, ölçümler ve hesaplamalar bazı simgesel kalıpların çevresini belirlemek için kullanılır. Astroloji hayatın toplumsal, ekonomik, politik, duygusal ve diğer önemli alanlarını incelemenize ve bu mevzularda tahminlerde bulunmanıza destek verir. Astroloji ile ilgilenenlerin yüzyıllarca süren gözlemleri ve çalışmalarıyla astrolojinin yoruma dayalı açıklamalarını kapsayan geniş bir bilgi ağı oluşturuldu. Bu bilgilere daha sonrasında kendini iyi yetiştiren çağdaş astrologlar da katkıda bulunmuş oldu.

Astrologlar insan bilincinin profilini çıkararak bunu deneyimler tanımlamak için bilimsel veriler olarak kullanılır. Çağımız astrologları sayısal bilimlerinden toplanan bilgilerden de yararlanarak bunu astrolojide kullanırlar. Astroloji fırsat zamanlarını, şanslı dönemleri, doğum haritanızda sizi güç durumda bırakan dönemleri, gecikmeleri gösterir. Gezegenlerin uygun olduğu şanslı dönemlerde, hiçbir şey yapmadan beklerseniz bu fırsatları kaçırabilirsiniz. Ama bu dönemlerde gerekli çabayı ve azmi gösterirseniz tüm güçlükleri aşabilir, üstelik bilincinde bile bulunmadığınız içinizdeki gücü açığa çıkarabilirsiniz.

Astroloji derin ve geniş bir alanı kapsayan bir temele dayanır. Astrologlar kâinattaki her şeyin birbirine çok derin bağlarla bağlı olduğuna inanır. Dünya ve dünya üzerinde yaşayanlar, bir vücut ve hücreleri gibi birbirine bağlıdır. Astrolojinin bir yanı da bize bilgili olarak bu dünyanın anlamını ve bu anlamı hayatlarımıza uygulayışımızı gösterir. Astrolojinin temelinde sembollerle akıl yürütme ve tümevarım bulunur. Diğer pek çok bilim dalıyla bağlantısı olan Astroloji sayesinde, doğum haritasının yorumlanmasıyla insanoğlunun kişiliği, hayatı, keşfedilmemiş potansiyelleri, kabiliyetleri ve ilerleyen zamanlardaki dinamizmi çok rahat tespit edilebilir.

Geniş bir açıdan ele alındığında astroloji, güçlü sembollerin anlamlı bir şekilde yorumlanmasıyla ilgilidir. Görünüşte karmaşa ve birbiriyle alakasız görünen olayların doğru bir astroloji bilgisi çevresinde aslında bizimle direk bağlantılı olabileceği ve bunların bize günlük hayat deneyimleri olarak dönebileceği ortaya çıkar. Dünya varolduğundan beri insanoğlunun yaşamını sürdürmesi için doğaya karşı verdiği savaşta kullandığı en etkili çalgılardan bir tanesi de Astrolojidir. Astroloji insan yaşamcığının ilk dönemlerinde gök yüzünden meydana gelen anlaşılmaz doğa olaylarını denetim etme çabası sonucunda ortaya çıkmış olan, bugün artık bilimsel değeri tartışılan bir bilimdir. Astrolojide en önemli gezegen Güneştir. Çünkü tüm burçlar üzerinde belirleyici bir tesiri vardır.