Efendim, biliyorsunuz Neil Armstrong aya ilk ayağını bastı ve hakikaten insanoğlu için çok hoş bir başarıydı Bu başarının arkasından da bir kaç yıl sonrasında Kahire’ye gittiği süre ezan sesini duyup, ben bu sesi ayda işittim veya aya inerken işittim şeklinde bir izahat yaptı Arkasından Müslüman olduğuna dair rivayetler çıktı İslâm çevreleri buna sahip çıktı Endonezya’dan Malezya’ya kadar şimal Afrika’daki tüm İslâm ülkelerine, Ortadoğu’daki İslâm ülkelerine kadar tüm gazeteler bu hâvâdisi büyüterek verdiler Bizim basın da bunu aldı Fakat sonradan aniden bir silkinme oldu Batı tarafında Armstrong’un bu şekilde bir izahat yapmadığını sekreteri tekzip etti Ve birçokları da o tekzibin üzerine işi büyütmüşüz, mübalağa etmişiz diye âdeta yanlışlık yaptığı kanaatine vardılar bazı İslâm çevreleri Hatta bizim memleketimizde bile biroldukça yazarlar, siz niye bu şekilde aslı iyi olmayan hâvâdislerin peşine düşüyorsunuz diye bu hususa önem verenleri eleştirdiler Daha sonrasında bu işin arkasına pek çokları düştü Çünkü hiç kimse, ağzından ciddî sözlerin böyle uydurma bir yazman edasıyla tekzibini hazmedemedi

Netice itibariyle NASA’da çalışan bir Suriyeli uygulaman, o günkü mevzuşmaları banttan açıkladı ve ezan sesine benzeyen kelimeleri hiç bilmediği şekilde Armstrong’un buna benzer sözlerini söylemiş oldu ve o seslerin bandını okuyanlar anladı ki, Armstrong ayda ezan sesi işitmiş Niçin böyle sekreterine tekzip yapmış oldurdılar filan diye bizler de peşine düştük bunun ABD’daki arkadaşlarım aracılığıyla Armstrong’la bağlantı kurmaya çalıştık Hepsinden gelen cevap aynen şuydu Kendisi ruhsal olarak rahatsızdır, kimseyle görüşmüyor, daha yani görüştürülmüyor sadece sekreterinden data alabilirsiniz diye mesuliyetsiz bir adamla karşı karşıya bıraktılar cemaati

Benim özel bir hâtıram vardı bu konuda herkes bu oldu mu, olmadı mı kavgasıyla endişeliydi halbuki ben bu hâdisenin olduğu gün televizyondan Armstrong’un ayak basışını tevafuk olarak mürşidimle seyrediyordum O sırada hiç adeti olmadığı biçimde mürşidim bana döndü ve “Çok enteresan bir şey oluyor Nurbâki, işitiyor musun? Ezan okunuyor ayda.” dedi Ben bunu kulağımla duyamadım; fakat mürşidim ısrarla “Ezan okunuyor, bu çok büyük bir mucize-i İlâhîdir.” dedi Seneler sonra Armstrong’un Kahire’de ezan sesini duyup da, ben bu sese benzer bir sesi ayda aya ayak basarken işittim söylediği süre, o vakit anladım mürşidimin de hakikaten o ezanı işittiğini…
Ay’a ilk ayak basan adam konu alıyor:

20 Temmuz 1969’da Ay’a ilk insan indi. Adı Neil Armstrong. Astronot Armstrong, şu târihi sözleri naklen yayın içinde de dünyaya duyurdu:

“Kartal, inmiştir.” Apollo-11 çalışanı Aldrin ve Collins ile birlikte üç Astronottan oluşuyordu. Ay’da yürüyen Armstrong, inançları güçlü bir Hıristiyan’dı. Sadece seyahat süresince birtakım şeyler ‘sıkıdüzen’ ediliyordu. Üç Astronot birden “Başka bir cisim” görmüşlerdi. Bütün mevzuşmalar bantlara geçiyordu.

Astronot Aldrin: “Açık kitap benzer biçimde bir şey var burada, tam durgunluklar denizinin üstünde.”

Astronot Armstrong: “İki halka gibi, daha doğrusu bir kitap şeklinde.”

Astronot Collins: “Sekstantın odağını değiştirdiğimde bir kitap biçiminde olduğu daha iyi belli oluyor.”

Yer kontrol: “Ne diyorsunuz siz, ayda kitap mı var?”

Tuhaflıklar bantlarda yer almaya devam ediyordu. Ertesi gün, kitap yok olmuştu; fakat şimdi de bir parazit radyoyu devamlı meşgul etmeye başladı. İtfaiye arabasının sirenine benzeyen bir ses.

Collins: “Duyuyor musunuz? Şu sesi kesin yoksa kulaklarım patlayacak.”

Yer denetim: “Bu ses bizlerden değil, yabancı kaynaklı. Orada sizinle beraber başkalarının da bulunmak istemediğine kararlı misiniz?”

ARMSTRONG: “Şimdi de bir müzik başladı. Yer kontrol, şu parazitlerinizi keser misiniz?”

Yer kontrol: “hiçbir arıza yok. Müzik; oradan, sizden geliyor.”

Aldrin: aslabir zaman anlaşamayacağız galiba. Bu müzik sesi bizden gelmiyor.

Konu ile Alakalı Arama Sorguları: