Geleneksel olarak, “cowan” öğretinin haricinde, inisiye olmamış, “kabileden olmayan” gibi anlamlara gelir ve negatif amaçlı kullanılmaz, yalnız inisiyatik bağların dışında kalan kimseleri tanımlamak için kullanılır.

İskoç kökenli bir sözcük olduğu kabul edilir ve anlamı “herhangi bir mevzuda yetkinliğe ulaşmamış kimse” demektir. “Bir yapıyı formal bir eğitim almadan inşa eden kimse” anlamını da verdiğinden, masonlarca da kullanılmış metaforik bir sözcüktür.