Bu konuyla ilgili bilim adamlarından gelen bulgular kadar, spritüal araştırmalar icra eden kişilerinde görüşleri bulunmaktadır. Önceleri Mısır piramitleri yapım çalışmalarında kölelerin çalıştığı düşünülürken, yakın zamanda piramitler çevresinde bulunan mezarlardan sonra, piramitlerin özgür işçiler tarafından yapıldığı bunların bazılarının yüksek rütbeli işçiler olduğu ve lüks mezarlara gömüldükleri tespit edilmiştir. İşçilerin iskeletlerindeki bulgularda da ağır yük taşımaktan oluşmuş eğilmeler bulgulanmıştır. Bu işçilerin özgür kişiler olduğu ve çalışmanın arkasından çevrede bulunan evlerine gittiği düşünülmektedir. İşçilerin tüm statüleri mezarlarında bulunan hiyerogliflerde yazmaktadır. Farklı görüşlerse Piramitlerin dünya dışından Dünya’yı ziyarete gelen uzaylılar tarafınca yapıldığı görüşünü savunmaktadır. Yakın döneme kadar Piramitlerin yapılmasının imkansızlığı yönündeki görüşlerin çoğunluğu bugün açıklanmış şeklinde görülse de Piramitlerin yapımında minimum 200.000 işçinin çalıştırılmak zorunda olması, taşların kilometrelerce uzaktan getirilmiş olması gerektiği benzer biçimde ihtimaller yüzünden hala esrarlı misafirler tarafınca yapıldığı görüşü yaygındır.

Mısır Piramitleri görkemli yapıları kadar pek çok esrarlı vakaya da ev sahipliği yapmaktadırlar. Bunlardan ilki matematiksel oranlardır. Keops piramidinin taban alanı Dünya’nın yarıçapı üzerine oturtulduğunda yüksekliği tam kutup noktasına denk gelmektedir. Bu kusursuz bir oranlamadır. Yine Keops Piramit’inin taban çevresinin yüksekliği iki katına bölünürse pi (3,1416) sayısını vermektedir. Keops ve Kefken Piramitleri doğu-batı, kuzey – güney sınırına öyle kusursuz bir şekilde yerleştirilmiştir ki, bilim adamları tarafınca bu yerleştirmenin kusursuzluğu hayretle karşılanmıştır. Keops piramidinin üçgen şeklindeki dört yüzeyinin toplamı, piramit yüksekliğinin karesine eşittir. Keops piramidinin yüksekliği 1 milyarla çarpılırsa Dünya ile Güneş arasındaki mesafeyi vermektedir. (149.504.000 km)ek olarak Piramitler güneş saati olarak işlev görmektedirler. Ekim ayının ortasında ve Mart ayının başında yere düşürdükleri gölgeler, mevsimleri ve senenin uzunluğunu vermektedir. Keops piramidiyle Dünya’nın merkezine olan uzaklık, Piramidin kuzey kutbuyla arasındaki mesafeye eşittir. Bunlar bilimsel olarak kanıtlanmış bulgulardır. Mısır Piramitleri bununla beraber bilimsel olarak kanıtlanmamış gizemlere de sahiptir. Bunlar şu şekilde sıralanabilirler; Piramitlerin üzerinden geçen boylam, karaları ve denizleri eşit parçalara bölmektedir. Firavun’un gömüldüğü odaya yılda sadece iki kere güneş ışığı girmektedir. Bunlarda kralın hayata merhaba dediği ve öldüğü günlerdir. Piramitlerin içerisinde radar benzeri elektronik aletler çalışmamaktadır. Piramidin içerisine sokulan kirli bir su birkaç gün içinde arınmış bir su haline gelmektedir. Mısır Piramitlerinin içerisine sokulan süt birkaç gün bozulmazken daha uzun süre kalması halinde yoğurda dönüşmektedir. Piramidin içerisine konulan bir bitki hiç ışık almadan dışarıda ışık alan bir bitkiden daha hızlı büyümektedir. Açık yaralarda Piramidin içinde daha hızlı iyileşmektedir. Piramitlerin içi yazın serin, kışın ılık olmaktadır. Mumyaların radyoaktif madde içermesinden dolayı, mumyaları bulan 12 bilim adamı kansere yakalanmıştır. Bu da Firavunların laneti olarak adlandırılmaktadır. Çöpler Piramitlerin içinde hiç kokuşmadan mumyalaşırlar. Piramitlerin bazı odalarında hala ne olduğu bilinmemektedir. Buralara gitmek isteyen araştırmacıların çoğu ya içlerinde kaybolmuşlar ya da aynı yerde dönüp durmuş ve ilerleyememişlerdir.

Konu ile Alakalı Arama Sorguları:

  • 21 YY Matematik ilgil yaşanan olaylar
  • mısır piramitleri lanetli
  • sivasda yaşanmış paranormal olaylar