Kâhinlik (kehanet), çok eski uygarlıklardan beri mevcud bir uzmanlık alanı olup, yani, meydana gelecek olayları birtakım yöntemlerle önceden bilmeye çalışma olarak tanımlanır. Eski uygarlıklar içinde kâhinlik çalışmalarına önem vermemiş bir uygarlık derhal derhal yok gibidir.
Antik Yunan’da kâhinlik
Kâhinlik uygulamaları içinde en bilinenleri, antik Yunan’daki ve okült bilgilerinin büyük kısmını Etrüskler’den ve bir kısmını da eski Yunanlardan almış Romalılar’daki uygulamalardır. Antik Yunan’da kâhinlik çalışmaları özellikle Apollon tapınaklarının bulunmuş olduğu oraklmerkezlerinde yoğunluk kazanmıştı. Eski Yunanca’da kehanet anlamına gelen mantika organik ve yapay olarak ikiye ayrılırdı: Oneirokritai (haberci rüyaların yorumu), manteuma yada orakl (transa dayalı hikmetli sözler ve bunlardan anlam çıkarma), egkoimesis (istihare) ve nekromansi (bedensiz varlıklardan data alma) doğal mantika içinde yer alırdı. Yapay mantika ise fallardan oluşurdu.
Roma uygarlığında kâhinlik
Romalılar birçok alanda olduğu şeklinde, kâhinlik çalışmalarını da Etrüsk kültürüne borçludurlar. Eski Roma kâhinliğindeki üç önemli terim signa (çeşitli yollarla gelen ilâhî mesajlar) , omina (ihtiva ettiği ilâhî bildiriı anlamak için anlam çıkarılan insan sözü) ve prodigia’dır (kendilerinden anlam çıkarılan olağanüstü doğa vakaları). Signa’lar ex caelo (gök işaretleri), signa oblativa (kendiliğinden gelen işaretler) ve signa impetrativa (dinleme yöntemiyle anlaşılabilen işaretler) olmak üzere üç gruba ayrılırdı. Eski Roma kâhinlerine bakılırsa, bir insana veya bir topluma ilâhî bir ileti verilmek istendiğinde bu mesaj herhangi bir insana da herhangi bir zamanda söylettirilebilirdi (omina). Önemli olan bu sözleri anlayabilmek, iyi yorumlayabilmek, yani bildiriı almasını bilmekti. Prodigialar’dan cansız doğadakilere portentum ve ostentum, canlı doğadakilere de monstrum derlerdi. Etrüskler’de en tanınmış kâhinlik türlerinden ikisi gözlemlenen kuş uçuşları ve senedirımların analitik yorumuydu.
Türk-İslam kültüründe kâhinlik
Şamanist inisiyasyondan geçmiş yada sufilik terbiyesiyle büyümüş eski kâhinler, kendilerine bir sorunla ilgili olarak, danışmak üzere gelenlere bildikleri bir şey var ise konuşur, bilmedikleri yada sakıncalı görmüş oldukleri konularda asla mevzuşmazlardı; ayrıca verdikleri data için en küçük bir maddi veya tinsel karşılığı ne olursa olsun kabul etmezlerdi. Halk arasında ermiş,evliya gibi çeşitli adlarla zikredilen bu zatlar, 21.Yy.’a doğru yerlerini yavaş yavaş bu işi bir geçim kaynağı olarak gören, ehil olmayanlara terk etmişlerdir.
Kâhinlik şekilleri
Kâhinlik şekilleri şöyle sınıflandırılır:
1-Psişik yöntemler:
1.1.İstihare yöntemiyle alınan mesajlar ve yorumlanması
1.2.Haberci rüya yoluyla alınan mesajların yorumlanması
1.3.Sezgi kanalıyla alınan mesajlar ve yorumlanması
1.4.Vizyon kanalıyla alınan mesajlar ve yorumlanması
2-Maddi yöntemler (divination)
2.1.Gözlemler:
2.1.1.Astrolojik gözlemler ve verilerin değerlendirilme ve yorumları
2.1.2.Nümerolojik gözlemler ve verilerin değerlendirilme ve yorumları
2.1.3.Olayların (omen) gözlemi ve gözlemlerden bireşim ve muhakeme kanalıyla sonuçlar çıkarılması
2.2.Fallar
Bilinen En Ünlü Kahinler
Nostradamus, Mother Shipton (Shipton ana) –  Edgar Cayce Batı’nın en ünlü kâhinleri içinde sayılırlar.

Konu ile Alakalı Arama Sorguları:

  • enrst iyi hikayeler
  • Kara topran icinde oluler