Abese suresini rüyasında okuyan yada dinleyen kimse, asık suratlı olup, herkes tarafınca kerahetle, tiksintiyle karşılanır. Moral bozan, surat asan, her şeyden yakınan ve çevresine kötü davranışlarda bulunan kimse, çevresi tarafından sevilmemeye başlar ve dışlanır.

Rüyasında Abase suresi gören kişi, herkesi hakir görerek gururlanır, büyüklük gösterir, yapmış olduklarıyla böbürlenir, fakirlere ve düşkünlere karşı hayrı dokunduğu halde bunu dillendirir, bu hali onları incitir. Rüyasında Abese suresi gören kişi, kendini beğenmiş ve her şeyin kendi etrafında döndüğünü sandığını bir ruh halinde olur.

Bir başka rivayete göre de, rüyada Abese suresini yada ondan bir parçayı okuduğunu görmek; çok sadaka ve zekat vermeye ve Doğu tarafına yolculuğa işarettir.