Rüyalarımızın İslam Hükmünde Yeri Varmıdır İslam ile Arasında Bağlantısı Nedir Sorusuna Cevapları Şöyle Anlatırız : Rüya ile amel edilir mi sualine cevabımız çok net olarak, edilmez şeklindedir. Yusuf Suresinden, Saffat Suresinden, Enbiya ve Fetih Surelerinden de bildiğimiz gibi rüyaların dinde, Kur’an’da yeri vardır ve önemlidir, ama dinî bir yargı içermez, dinî bir meseleyi hükme bağlamaz ve bu manada onunla amel de edilmez. Yusuf rüyasında onbir yıldızla güneşin ve ayın kendine secde edeceğini gördüğü ve bunun yorumunu bildiği halde işlemediği bir suçtan cezalandırılmış, zindanlarda yatmış ve başına gelecekleri büyük bir teslimiyetle gördüğü rüyasından bağımsız olarak kabul etmiş ve yaşamını sürdürmüştür. Kendisine ilim verilen bir peygamberin bile bu şekilde rüya ile amel etmemiş olması bunun en büyük kanıtıdır.

Rüyadan gelen haberler ile hareket edilmez bunlar bağlayıcı değildir. Rüyanızda bir ses size intihar etmenizi söylüyorsa veya birine zarar vermenizi söylüyorsa bunun aslabir hükmü yoktur. Bunlar çoğu vakit bize bilinçaltımızın oynadığı oyunlardır.

İnsan uyanık olduğu zamandan sorumludur. İnsan rüyasında işlemiş olduğu davranışlar, hissetmiş olduğu duygulardan kendi üst bilinciyle karar vererek yapmadığı için sorumlu değildir. İnsan rüyasında günah dahi işlese uyanık hayatında bundan kaçınıyorsa rüyadaki durumdan sorumlu tutulmaz.

Yine Yusuf’un babası Yakup’un çocuğu rüyasını ona anlattığında onu rüyayı kardeşlerine anlatmak konusunda uyarmasından da çıkarabileceğimiz sonuç herkese rüyaların anlatılmasının doğru olmadığı şeklindedir. Rüyalarınızı gerçekten güvenmediğiniz kişiler ile paylaşmamanız daha uygun olur.

Konu ile Alakalı Arama Sorguları:

  • Kainat takıp burçlar video