12 sayısı, aslında derhal her gün karşımıza çıkmakta; yani, en azından her saate baktığımızda 12 rakamdan birini görmekteyiz. Kâinata baktığımızda insanoğlunun kendi düşünceleriyle ürettiği bir çok vakada da 12 rakamını görürüz. Peki nedir bu 12 sayıının sırrı? İsterseniz en önce 12 rakamıyla ilişkili belli başlı malum tanımlamaları bir sıralayalım;

1) 12 sayısının gizemi, gökyüzündeki on iki yıldız grubundan (burcundan) geliyor; ama bu sayının asıl özelliği; 2, 3, 4, ve 6 rakamları ile bölünebilmesi ve eski çağlarda en çok kullanılan sayı birimi olmasıdır. 12 sayısı, bugün bile düzine adıyla sayı birimi olarak kullanılırken; katları olan 24, 60 ve 360 da süre ve açı birimleri olarak kullanılıyorlar.

2) Bir çok mitolojide 12 tanrıya rastlamaktayız klasik yunan mitolojisinde Olympos dağında 12 büyük tanrı vardır bunlar;

Zeus,
Hera,
Athena,
Apollon,
Artemis,
Hermes,
Hephaistos,
Hestia,
Ares,
Aphrodite,
Demeter,
Poseidon

3) Hz İsa’nın 12 havarisi vardır;

Petros,
Zebedin’in oğlu Yakup,
Yuhanna,
Bartolomeus,
Andreas,
Filipus,
Tomas,
Alfeus’un oğlu Yakup,
Yehuda (Taday)
Yehuda (İskariyot)
Matta
ve Simun.

4) Şia da 12 imam vardır;

Hz. Ali,
Hz. Hasan,
Hz. Hüseyin,
Zeynel Abidin,
Muhammed el-Bakır bin Ali Zeynelabidin,
Cafer es-Sadık bin Muhammed,
Musa el-Kazım bin Cafer,
Ali er-Rıza bin Musa,
Muhammed et-Taki bin Ali,
Ali en-Nâkî bin Muhammed,
Hasan el-Askeri bin Ali en-Nâkî,
Muhammed el-Mehdi bin Hasan el-Askeri.

5) Güneş ve Ay’ı sayarsak 12 gezegen, eski medeniyetlerden beri biliniyor;

Güneş
Ay
Merkür,
Venüs,
Mars,
Dünya,
Jüpiter,
Satürn,
Uranüs,
Neptün,
Plüton,
Nibiru yada Marduk…

6) 12 Marduk gezegeninin dünyaya yıkım getireceği…

7) Nostradamus’un son olarak 2012 için kehanette bulunması.

8) 12 Eylül darbesi

9) Çin takvimi 12 hayvanlıdır;

Fare senelerı. 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008
Boğa yılları. 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009
Kaplan senelerı… 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010
Tavşan senelerı… 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011
Ejderha yılları.. 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012
Yılan senelerı. 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013
At yılları. 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014
Koç senelerı. 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015
Maymun yılları… 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016
Horoz senelerı. 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017
Köpek senelerı. 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018
Domuz yılları. 1947 1959 1971 1982 1995 2007 2019

10) Musevilik’te Hz. Yakup’un [İsrael] 12 oğlu (ve İsrail’in 12 kabilesi).

11- La İlahe İllallah (Kelime-i Tevhid), Arapça 12 harftir.

12) Bir yılda 12 ay vardır.

13) Astrolojide 12 burç vardır.

14) 12 sayısı, Kurân-ı Kerîm’de 4 defa geçiyor;

“(yine) Hatırlayın; Musa kavmi için su aramıştı, o süre bizler ona: “Asanı taşa vur” demiştik de ondan on iki pınar fışkırmıştı, böylece hepimiz içeceği yeri bilmişti. Tanrı’ın verdiği rızıktan yiyin, için ve yeryüzünde bozgunculuk (fesad) yaparak kargaşalık çıkarmayın.” (Bakara Suresi, 60)

“bizler onları (İsrailoğulları’nı) ayrı ayrı oymaklar olarak on iki topluluk (ümmet) olarak ayırdık. Kavmi kendisinden su istediğinde Musa’ya: “Asan’la taşa vur” diye vahyettik. Ondan on iki pınar sızıp-fışkırdı; böylece her bir insan- topluluğu su içeceği yeri öğrenmiş oldu.” (Araf Suresi, 160)

“Andolsun, tanrı İsrailoğulları’ndan kesin söz (misak) almıştı. Onlardan 12 güvenilir-gözetleyici göndermiştik. Ve allah onlara: “hakkaten ben sizinle birlikteyim. Eğer namazı kılar, zekatı verir, elçilerime inanır, onları savunup-desteklerseniz ve allah’a güzel bir borç verirseniz, şüphesiz sizin fenalüklerinizi örter ve sizi hakkaten, altından ırmaklar akan cennetlere sokarım. Bundan sonra sizden kim inkar ederse, cidden dümdüz bir yoldan sapmıştır.” (Maide Suresi, 12)

“Gerçek şu ki, allah katında ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı günden beri tanrı’ın kitabında on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte dosdoğru olan hesap (din) budur. Öyleyse bunlarda kendinize zulmetmeyin ve onların sizlerle topluca harpması gibi siz de müşriklerle topluca savaşın. Ve bilin ki tanrı, takva sahipleriyle beraberdir.” (Tevbe Suresi, 36)

15) tapınak şövalyeleri, 12 kişiydi.

16) AB bayrağı, 12 yıldızdan kaynaklanır.

17) İncil’de Meryem Ana’nın başlangıcında 12 yıldızlı bir taç olduğundan bahsedilir (vahiy12-1)

18) Hinduizm’de de Buda’nın da 12 öğrencisi olduğu söylenir.

Ve daha bilemediğimiz ne çok 12 rakamlı olay vardır. Aslında bu 12 sayısına ebced hesabıyla baktığımızda, karşımıza insan çıkar. Her ne kadar hemen hemen her sayı içinde bu kadar örnek bulabiliyor olsak da özellikle insana çıkıyor olması, 12 sayıını daha bir önemli hale getiriyor. Bir de 2012 kehanetleri, Marduk olayları ve dünyanın yok olacağı kaos teorilerini de katarsak, işin içinden çıkılmaz hale geliyor.

Konu ile Alakalı Arama Sorguları:

  • 12rakamı